Søndag 19.mars fortsetter Kristoffer på taleserien om verdien av å tilhøre et mindre fellesskap (smågrupper), det blir nattverd - og du og dine er hjertelig velkommen! 

Nattverd

Tema: Sammen i mindre felleskap - (1/2)

Taler: Kristoffer Karlsen

Møteleder: Roald og Mary Monsen