Denne søndagen er det konfirmasjonsgudstjeneste i Kristkirken kl. 11.00 (-12.30). 12 ungdommer har sin store dag - og konfirmantlederne har ansvar for gudstjenesten. Håvard Berger forkynner.

Konfirmantlederne: Fredrik og Susan Ludvigsen, Trygve og Hege Mathiesen

SAM_3657.JPG

Program:

  • Velkommen
  • Presentasjon av konfirmantene
  • Informasjon
  • Tilbakeblikk
  • Lovsang
  • Konfirmantinnslag
  • Tale
  • Forbønn
  • Velsignelsen
  • Fellesbilde av konfirmantene