Denne søndagen er det palmesøndag, og vi har fellesgudstjeneste med menigheten Troens Ord. Det er koldtbord-gudstjeneste - det betyr at vi har 1 times gudstjeneste (med alle generasjoner tilstede), etterfulgt av 1 times måltid sammen. Det er supert om alle tar med noe mat til fellesskapet - så deler vi på det som settes fram..! Kristkirken stiller med varm og kald drikke. Håvard Berger leder gudstjenesten, og Kristoffer Karlsen forkynner om Jesus og palmesøndag (Luk. 19, 28-40).