Denne søndagen er det Kristi Himmelfartsdag. I anledning at Kristent Fellesskap låner våre lokaler til sin konfirmasjonsgudstjeneste søndag 28.mai, forflytter vi denne uken gudstjenesten til torsdagen..! Det blir altså vanlig gudstjeneste torsdag kl. 11.00. Atle Yndesdal forkynner, og det blir opplegg for barn i alle aldre. Velkommen!

Tema: Kristi Himmelsfartsdag (Apg. 1, 9-11)

Møteleder: Endre Ljones