Hjertelig velkommen til gudstjeneste og semesteroppstart i Kristkirken!

Thomas Dalsbø leder møtet, Ruben Solberg og Fredrik Ludvigsen leder lovsang - så blir det nattverd før barna er velkommen til søndagsskole. Håvard Berger forkynner deretter om Guds nåde (semesterets tema), og litt om Kristkirkens visjon.

Åpent for personlig forbønn etter møtet, samt åpen kafeteria! 

Alle mennesker i alle generasjoner er velkommen :)