Velkommen til bønnemøte i Småsalen - inngang på byggets bakside. Vi ber for Kristkirken og byen vi bor i (Jer.29,7)