Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Kristkirken!

Endre Ljones leder møtet, Tarjei Gilje m/team leder lovsang - så blir det nattverd før barna er velkommen til søndagsskole. Håvard Berger forkynner deretter om Guds nåde, under overskriften Nåde den som følger Jesus*

Åpent for personlig forbønn etter møtet, samt åpen kafeteria! 

Alle mennesker i alle generasjoner er velkommen :) 

- - -

Ved inngangspartiet til Guds rike er Guds nåde på alles lepper. De som just har blitt Guds barn, snakker mye om den store nåden. Men er det slik at nåden er noe som hovedsakelig tilhører rikets inngangsparti? Er vi - Guds barn - i det hele tatt mer nådig mot de utenfor - og mot nybegynnerne - enn overfor de som har vært i riket en stund? Er det noe misforstått her?