• Kristkirken i Bergen (map)
  • 90 Kanalveien
  • Bergen, Hordaland, 5068
  • Norway

Visjon: Be og dere skal få! Matt. 7,7.
Bønn til en levende Gud forandrer og forvandler oss.
”Vent store ting av Gud. Våg store ting for Gud!” (William Carey)

Vi kaller alle menigheter til å komme sammen til bønn for Bergen. Vi tror at det er Gud som kaller oss sammen til dette.
Vi ber om gjennombrudd for Guds rike i byen.
Enhet skaper liv og velsignelse.

I dag blir det bønn for Bergen i Kristkirken. Velkommen til alle!

Se her for mer info