• Kristkirken i Bergen (map)
  • 90 Kanalveien
  • Bergen, Hordaland, 5068
  • Norway

Velkommen til bønnemøte i Småsalen - inngang på byggets bakside.

Denne gangen vil følgende to temaer bli særlig vektlagt:

1) EKTESKAP OG FAMILIER I KRISTKIRKEN - OG I BERGEN

2) ENHET BLANT GUDS FOLK I BERGEN