• Kristkirken i Bergen (map)
  • 90 Kanalveien
  • Bergen, Hordaland, 5068
  • Norway

Velkommen til bønnemøte i Småsalen - inngang på byggets bakside.

Denne gangen vil følgende to temaer bli særlig vektlagt:

1) Barn i Kristkirken - og Kristkirkens barnemilø

2) Lovsang i Kristkirken - og Kristkirkens lovsangsmiljø