• Kristkirken i Bergen (map)
  • 90 Kanalveien
  • Bergen, Hordaland, 5068
  • Norway

Velkommen til bønnemøte i Småsalen - inngang på byggets bakside. Vi ber for Kristkirken og byen vi bor i (Jer.29,7)