Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Kristkirken!

Leif Tore Solberg leder møtet, og Tarjei Gilje m/team leder lovsang før barna er velkommen til søndagsskole. Årets konfirmantgruppe presenteres deretter, før Dag Rane Schelderup - som tjener Gud og mennesker i Albania - kommer med en hilsen til menigheten.

Taleserien "Min nåde er nok for deg" fortsetter denne søndagen. Daniel Sæbjørnsen forkynner under overskriften; "Nåde den som er i nød"

Etter møtet er det åpent for personlig forbønn i salen - og i kafeteriaen er det kaffe og snacks. Alle mennesker i alle generasjoner er velkommen :) 

NB! Husk at det er sykkel-VM denne søndagen. Det kan vanskeliggjøre fremkommelighet. Se forøvrig egen nyhetsartikkel på vår webside om parkering under sykkel-VM.