Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Kristkirken!

Endre Ljones leder møtet, og etter at vi har takket og feiret Jesus - og delt nattverd sammen - er alle barna er velkommen til KARNEVAL på søndagsskolen fra ca. kl. 11.30. 

Fokus i forkynnelsen denne søndagen er det som Bibelen omtaler som trosgaven. Denne gaven kreves det litt visdom og erfaring for å navigere i, og vi er således glad for at Andreas Nordli (leder, UIO Norge) - har sagt ja til å tale i Kristkirken over dette emnet.

Etter møtet blir det åpent for personlig forbønn/betjening. 

Det er også åpen kafé etter møtet.

Alle mennesker i alle generasjoner er velkommen :) 

Ps. There is english translation (headset) on our sunday services.