Velkommen til gudstjeneste i Kristkirken!

Eget opplegg for barn fra kl. 11.30 (NB! Fellessamling og grøt m.m. denne søndagen!)

Johanna Hundvin Almelid forkynner del 2 i adventserien “Beretninger fra Betlehem”.

Åpent for personlig forbønn etter møtet.

Det er også åpen kafé og media-butikk etter møtet.

Alle mennesker i alle generasjoner er varmt velkommen!

Ps. There is english translation (headset) on our sunday services