Velkommen til gudstjeneste - med dåp - i Kristkirken!

Eget opplegg for barn fra kl. 11.30.

Thomas Dalsbø forkynner del 1 i taleserien; “Jeg tror”. Han tar utgangspunkt i første setning i trosbekjennelsen; “Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper”.

Åpent for personlig forbønn etter møtet.

Det er også åpen kafé og media-butikk etter møtet.

Alle mennesker i alle generasjoner er varmt velkommen!

Ps. There is english translation (headset) on our sunday services