Velkommen til gudstjeneste i Kristkirken!

Eget opplegg for barn fra kl. 11.30

Vi er midt inne i en taleserie om den såkalte “trosbekjennelsen”. Tarjei Gilje forkynner tre søndager på rad om det som står i trosbekjennelsen om Jesus. Denne søndagen er fokuset på Hans identitet, unnfangelse og fødsel: “Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria”

Åpent for personlig forbønn etter møtet.

Det er også åpen kafé og media-butikk etter møtet.

Alle mennesker i alle generasjoner er varmt velkommen!

Ps. There is english translation (headset) on our sunday services