Én torsdag formiddag i måneden er det åpent Seniortreff i KiBs kafeteria fra kl. 12.00 - 14.00.

Initiativtaker Atle Yndesdal skriver: 

Seniortreff er en samling der en kan treffe hyggelige mennesker som har gjort sine erfaringer i livet. På den måten kan vi være med å oppmuntre hverandre og hjelpe hverandre. Vi møtes til dekket bord i Kristkirkens lokaler og spiser lunsj sammen. Vi er hele mennesker og vi vil ivareta ånd, sjel og kropp. Vi synger sammen og det er åpent for å dele liv og opplevelser med hverandre som gir oppmuntring i hverdagslivet. Å dele Guds ord blir lagt vekt på, så det er andakt og anledning for å dele bønnebehov som vi kan ta med i bønn.