Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Kristkirken!

Håvard Berger leder møtet, som også rommer en dåp før barna går til søndagsskolen ca. kl. 11.30. 

Denne søndagen innledes en taleserie i tre deler, som vi har valgt å kalle "i tjeneste for Kongen"

Vi er overbevist om at Gud er opptatt av hele samfunnet, og ikke bare "de helliges samfunn". Derfor har de færreste av oss vår primære tjeneste for Gud innenfor kirkebyggets fire vegger - de fleste av oss er utsendt av Gud til andre arenaer. Der kan vi få bety en positiv forskjell og bygge individer og samfunn med kvalitet og omtanke.

Denne gangen er det fokus på HELSESEKTOREN: Hvordan tjene Gud på den arenaen? Tarjei Gilje intervjuer noen som står i dette til daglig, og vi avslutter gudstjenesten med å be sammen for de som har sin tjeneste for Gud i denne sektoren.

Etter møtet blir det åpent for personlig forbønn/betjening. 

Det er også åpen kafé etter møtet.

Alle mennesker i alle generasjoner er velkommen :) 

Ps. There is english translation (headset) on our sunday services.