Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Kristkirken!

Leif Tore Solberg leder møtet, som inkluderer nattverd før barna går til søndagsskolen ca. kl. 11.30. 

Denne søndagen er det del 2 i taleserien "i tjeneste for Kongen"

Vi er overbevist om at Gud er opptatt av hele samfunnet, og ikke bare "de helliges samfunn". Derfor har de færreste av oss vår primære tjeneste for Gud innenfor kirkebyggets fire vegger - de fleste av oss er utsendt av Gud til andre arenaer. Der kan vi få bety en positiv forskjell og bygge individer og samfunn med kvalitet og omtanke.

Denne gangen er det fokus på NÆRINGSLIVET: Hvordan tjene Gud på den arenaen? Arne Sylta snakker om dette, og vi avslutter gudstjenesten med å be sammen for de som har sin tjeneste for Gud i denne sektoren.

Etter møtet blir det åpent for personlig forbønn/betjening. 

Det er også åpen kafé etter møtet.

Alle mennesker i alle generasjoner er velkommen :) 

Ps. There is english translation (headset) on our sunday services.