Velkommen til introkveld!

Torsdag 19.april kl. 19.30 inviteres alle nye medlemmer og folk i Kristkirken som vurderer å bli medlemmer til en introduksjonskveld i kaféen. Fokus for kvelden vil være en kort introduksjon av menighetens historie, visjon, virkegreiner og fremtid.

Det vil bli rikelig anledning til å stille spørsmål, koble med nye mennesker og finne arenaer hvor du kan bruke dine gaver og talent til å bygge fellesskapet videre. Målet vårt er at du på en enda bedre måte skal få finne din plass i fellesskapet.

Samlingen vil vare i omkring én time, bli ledet av Endre Ljones og Kristoffer Karlsen og det blir servert kaffe og noe enkelt å bite i. 

Hvis du planlegger å komme hadde det vært supert med en tilbakemelding (SMS til 93679500) innen tirsdag 17.april.

Håper vi snakkes på introkvelden!

Mvh
Kristkirkens eldsteråd
v/ Endre Ljones og Kristoffer Karlsen

(NB! Inngang på byggets bakside)