Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Kristkirken!

Leif Tore Solberg leder møtet. Søndagsskole for barna fra kl. 11.30. 

Denne søndagen starter vi på taleserien "Til mann og kvinne skapte han dem", se https://www.kristkirken.no/nyheter/2018/4/4/taleserie-til-mann-og-kvinne-skapte-han-dem .. Tarjei og Elin Constanse Gilje forkynner sammen om dette, både på denne gudstjenesten og den kommende (22.april). 

Etter møtet blir det åpent for personlig forbønn/betjening. 

Det er også åpen kafé etter møtet.

Alle mennesker i alle generasjoner er velkommen :) 

Ps. There is english translation (headset) on our sunday services.