Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Kristkirken!

Leif Tore Solberg leder møtet. Søndagsskole for barna fra kl. 11.30. 

Dette er første søndagen etter Kristi himmelfartsdag - og siste søndagen før pinse. Vi lar Atle Yndesdal få lime sammen disse to hendelsene - han forkynner ut fra Jesu ord til disiplene; "Det er til gagn for dere at jeg går bort!" (Joh.16,7) 

Etter møtet blir det åpent for personlig forbønn/betjening. 

NB! Det blir IKKE kafé denne gudstjenesten! Du har derfor en ekstra god anledning til invitere noen med deg hjem eller gå ut å spise med noen. Eller gå en tur e.l.! 

Alle mennesker i alle generasjoner er velkommen!

Ps. There is english translation (headset) on our sunday services.