Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Kristkirken!

Tema på årets sommer-gudstjenester er "Et møte med Jesus". I de fire evangeliene fortelles det mange historier om enkeltpersoner som fikk livet totalt forvandlet etter et møte med Jesus. Denne sommeren setter vi lyset på seks av disse historiene!

Denne dagen er det Arne Kristoffer Haaland som forkynner under overskriften: "Jesus møter en sterkt foraktet borger" (Luk.19,1-10) 

Tarjei Gilje leder møtet - og merk: I juli måned har vi gudstjenestene i Småsalen (ved kafeteriaen), og det er dessverre ikke eget opplegg for barn på gudstjenestene. Det er heller ikke organisert kafé etter møtet.

Alle mennesker i alle generasjoner er velkommen!