Denne kvelden får vi besøk av Alexis Lundh som står bak www.heltfri.net. Han har mange års erfaring og kompetanse knyttet til bevisst mediebruk gjennom Tro & Medier. 

Seminaret han skal ha i Kristkirken er forankret i kunnskap om bevisst mediebruk, læringsmodeller, seksualisert kultur og pornografi. Fundamentet er 1.Kor 13 med kjærlighetenes egenskaper: den krenker ikke, søker ikke sitt eget, gjør ikke noe usømmelig, gleder seg over sannhet og er selve forutsetningen for sunne relasjoner. Han vil oppfordre oss til å gi unge en klar definisjon på kjærlighet før pornografien gjør det! Seminaret setter fokus på pornografiens skadevirkninger og gir konkrete råd om hvordan forebygge og snakke med unge om pornografi. Han vil også komme innom kulturer på nett og i spill, mobbing og skjermtid. Og Minecraft som veldig mange barn spiller, og ulike plattformer som Discord og Snapchat.