Tverrkirkelig bønnemøte; “Bønn for Bergen” i Kristkirkens lokaler.

Atle Yndesdal og Audun Hellemann m.fl. leder an.

Hjertelig velkommen!