Denne gangen kommer Arne Rein Dahl fra Frikirken på besøk. Han vil gi oss undervisning om Israel sett i Bibelens lys.

Velkommen kl. 12-14 i kafeen!