Bønnemøte, kl. 19.30 - 20.30 / Dåpsrommet

Inngang byggets bakside