Denne sommeren er det 10 år siden Reidar Paulsen og Rolf Helén Iversen avsluttet sin pastortjeneste i Kristkirken. Etter noen år uten pastor i menigheten, tiltrådte så Håvard i 2012/13 - før det denne sommeren er to ansatte pastorer igjen i forsamlingen!

Det bringer stor glede at Thomas Dalsbø har takket ja til å tjene Gud og mennesker som pastor i fellesskapet. Han er en varmhjertet, klok og dyktig mann som tidligere har tjent som ungdomsleder i menigheten.

Thomas - som ansettes i 50 % fast stilling - kommer i første rekke til å fungere som ”innenriks-minister”, med drifts-og utviklingsansvar for program, frivillighet, informasjon, interne strukturer m.m.. Han kommer også til å betjene fellesskapet mer ”prestelig” gjennom bønnen og Ordets tjeneste. Håvard er Thomas’ nærmeste overordnede, og for ordens skyld opererer vi derfor med en titulerings-forskjell mellom de to: Håvard er menighetens forstander/hovedpastor – mens Thomas tituleres pastor.

Vi gleder oss mye over Thomas’ motivasjon til å tjene som pastor – og vi ser stort på den langsiktige tenkning og byggevilje som han og hans kone (Ragnhild) uttrykker. 

Kommende søndag (12.august) innvies Thomas også til eldstetjeneste i fellesskapet.