Å møte våre medmennesker med godhet, varme og en velsignende holdning kan høres koselig ut. Anna snakker om at varme er mer enn bare koselig – det er også svært kraftfulle saker.