Hvis det ikke finnes synd, finnes det heller ikke behov for nåde. Tarjei snakker om at den kristne kirke består av mennesker som har innsett at de ikke fikser tilværelsen, og at de er fullstendig avhengige av Guds nåde.