Kloden myldrer av flotte fellesskap - uavhengig av menneskers tro og livssyn. For den som vil leve livet med Jesus er det samtidig av uvurderlig verdi å få tilhøre et mindre fellesskap med andre som lever med Ham. Med hjelp av håndens fem fingre, nevner Håvard i denne talen fem grunner for hvorfor et slikt fellesskap er så viktig og verdifullt.