I del 2 av taleserien "Frykt ikke!", fortsetter Daniel å dele fra egen erfaring og Guds ord, om hvordan vi kan leve liv som ikke er bundet av frykt. I andre del av serien fokuserer han på det menneskelige aspektet ved frykt, og hvordan å tro hva Bibelen sier om vår identitet og fremtid er et viktig  fundament for frihet. Talen tar for seg åndelige sannheter for vårt sjelsliv, men også praktiske råd for våre liv som hele mennesker.