Hvorfor bygget ikke Jesus en ny type synagoge, som skulle bære hans navn..? Er kirkens hovedoppdrag å bygge (flere) kirker, eller ser vi et større bilde? Med god hjelp av Ed Silvosos siste bok – Ekklesia – snakker Håvard om hvordan kirkens hovedoppdrag er å bringe Guds rike til alle deler av samfunnet. Derfor har Gud barna sine overalt i samfunnet. Mot slutten av talen forteller fire av Kristkirkens eldstebrødre om hvordan de lever med Jesus på jobben.