Samfunnets holdning til likekjønnet ekteskap har endret seg mye i løpet av de siste tiårene. Hvordan kan vi stole på Guds ord og samtidig møte våre medmennesker med kristen kjærlighet? Tarjei dykker inn i den første av to taler om temaet.

PS, vi beklager den dårlige kvaliteten på dette lydopptaket. .