I Bibelens første bok leser vi: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.» Hvordan skal vi forstå dette, i lys av historiens mange eksempler på undertrykking av kvinner, senest aktualisert gjennom metoo-debatten? Hva betyr det for oss å være kvinne og mann – skapt i Guds bilde? Hvordan blir gudbilledligheten gjenspeilet gjennom kjønnsidentiteten? Vi blir neppe ferdige med disse spørsmålene med det første. Men vi gjør et forsøk på å forstå litt mer.

I talen blir det vist en youtube-video, hvis du vil se den kan du finne den her: https://youtu.be/vbgb44JT1dc