Det er mange meninger om hvordan menn og kvinner skal forholde seg til hverandre i et ekteskap. I denne talen viser Kristoffer til hva bibelen sier uten å legge noe til eller trekke noe fra.