Kan Gud bli korsfestet? Og står folk opp fra de døde? I denne talen fortsetter Tarjei dypdykket i trosbekjennelsen med å snakke om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Her møter vi både sterke skildringer av menneskelig lidelse og en fortelling om hvordan et torturredskap ble et seierstegn.