I denne talen snakker Thomas om at Gud leder oss oftere enn vi er klar over, og at Guds ledelse er noe vi kan lære oss å gjenkjenne.