Håvard Berger forkynner ut fra Lukas 19 denne palmesøndagen.