I denne talen snakker Rita Lunde om hvordan den Hellige Ånds kraft er tilgjengelig for oss i dag og at den setter oss i stand til å være Jesu vitner der vi er.