I denne talen snakker Thomas om at tro er “tillit og lojalitet til Jesus Kristus.” En slik tro fostres når vi lar oss lede av sannhet, hviler i tillit fremfor prestasjon og lar Den Hellige Ånd komme med åpenbaring slik at vi erfarer troen.