Dette er en av Kristkirkens mange bønnemøter i vår Bønne- og Fasteuke

Dette bønnemøtet ledes av Ragnhild Heitmann og Herborg Berger, og holdes i Kristkirkens lokaler.