Igjen så ønsker vi i KanalU å starte semesteret med å søke Guds Ansikt og alt det som Han har for oss dette semesteret ved å arrangere et åpent bønnehus som varer i 24 timer.

Hva er Hjertebrann?

# Kontinuerlig lovsang: Musikere, bønneledere og lovsangsleder vil fylle en til to timers bolker med lovsang og bønn

# Vertikal lovsang: Vi ønsker at Hjertebrann skal være en plass hvor våre hjerter kan møte Hans hjerte og bli tent i brann. Lovsangslederne vil ofte ikke fokusere på å lede en forsamlingen, men heller vende seg mot Han og gi Han et udelt fokus

# Spontan og profetisk: Store deler av lovsangen vil være kreativ, spontan og profetis

# Kunst og frihet: På hjertebrann er det rom for å uttrykke seg gjennomdans, maling og andre former for kreativ tilbedelse i Hans nærvær

Hjertebrann handler om en lengsel etter mer av Guds innflytelse i våre liv, familier og samfunnet vi lever i. Vi tror at Gud vil møte de som søker Han og at Han vil svare våre bønner hvis vi ber til Han, og det er derfor vi ønsker å sette av 24 timer og gi Han vårt udelte fokus. Dette er på den måten også en proklamasjon om at vi ønsker å sette Han først i våre liv og på samme måte som Kong David beskriver Gud og et liv nært til Han som sin ene lengsel i Salme 27:4 så ønsker vi å gjøre dette til vårt rop i starten av hvert semester. "Kom Gud og sett våre hjerter i brann for Deg!"

Dette arrangementet er åpent for alle og vi ønsker enhver som har lyst til å bli med velkommen!

Har du noen spørsmål eller vitnesbyrd så ta kontakt!

Mathias Furnes: 994 71 001

Daniel Melkeråen: 907 20 039