Natterd

Tema: Fra Bønnens Verden  Varmens kraft (Luk. 10: 5)

Taler: Anna Melkeråen

Møteleder: Daniel Melkeråen