Denne søndagen runder vi av SAMMEN-konferansen med en heidundranes gudstjeneste der alle menighetens lovsangsledere går sammen om å utgjøre et felles lovsangsteam. Det blir også medlemsopptakelse - og Håvard Berger begynner på en miniserie om verdien av å tilhøre et mindre fellesskap (smågrupper) når man ønsker å leve nær Jesus. Om man vil leve nær Ham - og la seg forme og prege av Ham - så ligger det mye visdom i å leve tett på andre som er på samme veien!

Årsmøte etter gudstjenesten

Tema: Sammen i mindre felleskap - (1/2)

Taler: Håvard Berger

Møteleder: Endre Ljones