Menighetens årsmøte. For medlemmer.

Gjennomgang av årsberetning. Ønskelig med spørsmål og innspill.