Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Kristkirken! 

Leif Tore Solberg leder møtet, Ruben Solberg og Fredrik Ludvigsen leder lovsang - før barna er velkommen til søndagsskole.

Bjørn Jellestad forkynner om Jesus - gaven over alle gaver.

Vi deler også nattverd denne dagen - og etter møtet er det åpent for personlig forbønn, i tillegg til at det er åpen kafe! 

Alle mennesker i alle generasjoner er velkommen :)