Denne dagen avslutter vi gudstjenesten litt tidligere enn vi pleier, for å gi rom for et viktig medlemsmøte (menighetsmøte) kl. 12.30 – 13.15. Vi vil sterkt oppmuntre alle i fullt medlemskap til å komme på dette. Det vil bl.a. bli fokus på a) Kristkirkens fremtid mtp. lokaler, b) en ønsket endring i den pastorale staben - og c) kallelse av ny tilsynsmann m.m.. Egen innkalling med saksliste tilsendes medlemmer. NB! Det blir tilrettelagt for eget opplegg for barn i Småsalen mens det er medlemsmøte. (Film ++)