Tema: Fra Bønnens Verden - alenetid med Gud (2/2)

Taler: Håvard Berger

Møteleder: Roald og Mary Monsen