Denne søndagen snakker Daniel og Helene om hvordan man kan leve sterke og store liv i etterfølgelsen av Jesus! Hvordan Guds verk i vår liv, er ment å få et konkret uttrykk i vår verden.